Nordenakademiet

Starten på en nordisk lederkarriere

Former fremtidens nordiske ledere

Nordenakademiet er et ettårig lederprogram som skal utvikle dine lederegenskaper og gjøre deg til en ekspert på nordisk samarbeid. Programmet er laget for deg som er ung og vil bruke ditt politiske engasjement i en lederrolle. Her er tre grunner til at du bør søke om en plass i Nordenakademiet:

Lederutvikling

En moderne leder er nesten alltid satt inn for å styre en endringsprosess. Du må engasjere og motivere hvorfor endringer er nødvendig og sikre at hele organisasjonen drar i samme retning. Nordenakademiet tilbyr en spennende blanding av eksterne forelesere og utfordrende caseoppgaver som skal gjøre deg til en moderne nordisk leder.

Nettverk

Som deltaker i Nordenakademiet møter du inspirerende ledere fra næringsliv, organisasjoner og det offentlige i hele Norden. Ta del i Foreningen Nordens omfattende nettverk i Norge og resten av Norden. Du blir en del av et kull av talenter som kan bli Nordens fremtidige ledere.

Nordenekspert

Vet vi egentlig hvor viktig det nordiske samarbeidet er? Etter å ha deltatt på Nordenakademiet forstår du bedre de ulike mekanismene som styrer nordisk samarbeid, hva som påvirker vår nordiske hverdag og vet hvordan du kan og vil forme fremtidens Norden.

#tenknordisk

Norden blir stadig viktigere. I en verden hvor proteksjonisme og nasjonalisme vokser, hvor EU vingler og globaliseringen konkurranseutsetter alle sektorer, er overnasjonalt samarbeid avgjørende for å sikre at ikke Norden blir verdens dyreste velferdsprosjekt. I sentrum av all utvikling står enkeltmenneskers engasjement. Med Nordenakademiet ønsker vi å sikre at den neste generasjonen ledere tenker nordisk.
Rune Mørck Wergeland
Styreleder - Foreningen Norden

Samlinger

Nordenakademiet er bygget opp av fire samlinger over et kalenderår. Høydepunkter fra de ulike samlingene kommer fortløpende. Hold av disse datoene!

Er du en perfekt kandidat? Vi gleder oss til å lese din søknad!