Påmelding og søknadskrav

Send din søknad bestående av et motivasjonsbrev og en kortfattet CV til anders@norden.no innen 1. desember 2017.

Er du i aldersspennet 25-35 (også yngre og eldre søkere vurderes) og har evnen til å la deg engasjere og tenke kreativt –  både selvstendig og som del av et team? Ønsker du å bidra til å fremme Norden som verdens mest innovative, integrerte og dynamiske region, og skape entusiasme og opinion for et fordypet nordisk samarbeid?  Da er dette programmet for deg!

Vi søker deg som har noe arbeidserfaring og som ønsker faglig påfyll innen rammen som programmet tilbyr. Du kan også være i ferd med å avslutte studier innen relevante fagområder og vurdere en karrière som innbefatter lederskap, utvikling, innovasjon og/eller internasjonalt arbeid.

Deltakeravgiften for Nordenakademiet er NOK 2 500
Foreningen Norden dekker kost og losji, deltakerne dekker i utgangspunktet egne reisekostnader.
Det er åpent for alle å søke. Kursprogrammet vil forgå på skandinavisk språk.


Punkter som skal dekkes av søknaden:

Personlig informasjon (kortfattet CV med bilde)

  • Arbeidserfaring
  • Utdanning
  • Alder
  • Bosted

Motivasjonsbrev (maks 1 A4-side)

  • Hvorfor vil du følge programmet?
  • Hva gjør at dette passer for deg?
  • Hva kan du bidra med inn i gruppa?
  • Hva ønsker du å bruke erfaringene til?

Et skriftlig anbefalingsbrev fra lærer eller arbeidsgiver er en fordel, men ikke et krav.

Vi gleder oss til å lese ditt motivasjonsbrev!